Скупштина градске општине Црвени крст заседала је 10. пут по реду у актуелном сазиву. Између осталих тачака дневног реда донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2017. годину. Овом одлуком средства од око 40 милиона динара, за пројекте прекограничне сарадње, која нису потрошена у овој преносе се у 2018. годину.

Донет је и Програм уређења и изградње градског грађевинског земљишта за 2018. годину који ће бити упућен градском Већу на усвајање и ЈП Дирекција за изградњу града на реализацију.

Као такође важну тачку дневног реда издвојили бисмо и Давање мишљења на План генералне регулације у делу Доње Трнаве, Доње Топонице и Мезграје. Став Скупштине по овом питању био је позитиван обзиром да у процесу јавне расправе није било примедби.