Секретаријат за планирање и изградњу Управе града Ниша понавља процедуру јавног увида у нацрт Плана  генералне регулације Градске општине Црвени крст - четврта фаза југ.