Нацрт Плана генералне регулације градске општине Црвени крст, четврта фаза - запад стављен је на јавни увид заинтересованим правним и физичким лицима.

Јавни увид траје до 08. фебруара 2018.г. и спроводи се у просторијама Секретаријата за планирање и изградњу града Ниша у улици Генерала Транијеа 10, као и у просторијама општине, канцеларија бр. 14, од 10-15 часова.

Јавна седница Комисије за планове града одржаће се 14.02.2018.г. у сали Скупштине града са почетком у 11:00 часова.