Уредба Министарства просвете односно Владе Републике Србије о рационализацији у школству изазвала је бројне полемике и незадовољство грађана али и запослених у овој важној делатности. У општем случају рационализација подразумева гашење неких школа, од којих ће се неке гасити формално као правна лица и припајати неким другим школама као њихова истурена одељења.

Критеријум за постојање неке школе, који је прописало министарство, јесте 480 ученика. За општину Црвени крст предлог је да се Школа у Миљковцу, једна од најстаријих у Србији, гаси и припаја школи у Доњој Трнави. Школа у Трупалу припојила би се медошевачкој а чак и школа "Вук Караџић" престала би да постоји као самостална и постала одељење ош "Иво Андрић".

Све ово било је повод да се начелник школске Управе нишавског округа Драган Гејо сусретне са грађанима и руководством Градске општине Црвени крст.