Сагласно Статуту градске општине Црвени крст а у складу са Одлуком о сеоским водоводима и Правилником о одржавању зона санитарне заштите

НАЛАЖЕ СЕ

Саветима грађана и Одборима за воду насеља: Рујник, Хум, Лесковик, Паљина и Кравље, који користе воду из сеоских водовода, да хитно организују чишћење корова, сечу шибља и растиња у зонама санитарне заштите око резервоара сеоских водовода!