заједнички пројекат Факултета заштите на раду и градске општине Црвени крст, под називом "Практична академија" представљен је јавности у скупштинској сали.

Студенти овог факултета, у оквиру поменутог пројекта, обавили су професионалну праксу у привредним субјектима и обавили противпожарну обуку те обуку о заштити здравља и безбедности на радном месту запослених у општини Црвени крст.

Још један од бенефита овог пројекта биће израда Акта о процени ризика који ће факултет израдити за потребе општине.