Заједнички пројектни тим општине Црвени крст и Перника из Републике Бугарске састао се ове среде како би реализовао почетне договоре и активности везане за пројекат  "Улагање у здравље и просперитет младих у бугарско-српском региону. Скоро 300 хиљада евра, које донира ИПА фонд Европске унијебиће употребљено да се уреди двориште техничких средњих школа и Високе техничке школе струковних студија. 

Након две године, колико ће трајати реализација овог пројекта, ученици и наставници ових школа добиће, пре свега, предивно уређено двориште али и анфитеатар, научна помагала као и фитнес центар на отвореном.

Коначна идеја јесте да се овај простор искористи и за ваннаставне садржаје попут спортских и културних манифестација.